EXR

Aplikacja z przyjaznym i intuicyjnym interfejsem pozwoli Państwu w prosty sposób stworzyć sprawozdanie finansowe. Program posiada zaszyte formuły obliczeniowe, co wyklucza ryzyko wystąpienia błędów. Dzięki automatycznym aktualizacjom tworzone sprawozdania są zawsze zgodne z Ustawą o rachunkowości lub MSR. Program posiada również wiele innych przydatnych rozwiązań. Gotowe wzorce sprawozdań finansowych, import obrotówki z programów finansowo-księgowych, automatyczne wypełnianie bilansu i RZIS, możliwość konsolidacji – to kolejne udogodnienia stworzone z myślą o użytkownikach aplikacji EXR. Przedsięwzięcie stworzenia aplikacji otrzymało dofinansowanie z Unii Europejskiej w ramach programu Innowacyjna Gospodarka.

TPM

Aplikacja do sporządzania dokumentacji podatkowych dla cen transferowych. TPM umożliwia w sposób zautomatyzowany, na zebranie, ocenę oraz analizowanie informacji dotyczących transakcji z podmiotami powiązanymi. TPM umożliwia wygenerowanie w dowolnym momencie kompletnych dokumentacji podatkowych, zapewniając tym samym przygotowanie dokumentacji podatkowych w ustawowym terminie 7 dni.

CIMS

Aplikacja do obsługi relacji inwestorskich spółek giełdowych. Tworzony w oparciu o Ustawę o obrocie papierami wartościowymi, Ustawę o ofercie publicznej, Rozporządzenie Ministra Finansów ws. raportów bieżących i okresowych. CIMS pozwala na tworzenie, zarządzanie i publikację raportów w ramach obowiązków informacyjnych spółek giełdowych. Ponadto pozwala na sprawne zarządzanie przepływem informacji w organach zarządczych i nadzorczych spółek akcyjnych.

CRM

Aplikacja do zarządzania przepływem informacji i dokumentów w Twojej firmie.