Posiadamy doświadczenie potwierdzone wykonanymi przez nas aplikacjami:


oraz system CRM

Specjalizujemy się w następujących platformach:

  • Platforma Java EE
    W ramach Java biegle posługujemy się następującymi bibliotekami: Spring, Hibernate, Tapestry, ActiveMQ, ApacheCXF
  • Platforma .NET Platform
    W ramach platformy .NET posługujemy się następującymi bibliotekami: NHibernate, Spring.net, DevExpress

Posiadamy doświadczenie w zakresie następujących systemów bazodanowych:

  • Microsoft SQL Server
  • Oracle

Posiadamy doświadczenie związane z technologią XBRL. Potrafimy tworzyć taksonomie XBRL oraz wytworzyliśmy narzędzia umożliwiające obsługę tej technologii w naszych aplikacjach.

W zakresie projektowania architektury naszych aplikacji posługujemy się techniką DDD (Domain Driven Design). Technika ta kładzie nacisk na definiowanie obiektów systemu oraz ich zachowań aby odzwierciedlały rzeczywistość biznesową. W fazie implementacji posługujemy się odmianą DDD - CQRS (Command Query Responsibility Segregation), która posiada duże możliwości w zakresie skalowalności aplikacji.